S vašimi otázkami sa na nás môžete obrátiť na emailovej adrese: info@prvydotyk.sk alebo telefónnom čísle 0911 124 636.